Rühmad

 • Naerukillukesed
  Õpetaja Merle Rajasaar, Triin Ilves, eesti keele õpetaja Liivi Maalman,Õpetaja abi Sirje Saksladu

  Rõõmukillukesed
  Õpetaja Helerin Mölder, Annely Alegander, eesti keele õpetaja Siiri Santšenko, Õpetaja abi Sirje Kriisa

  Õnnekillukesed
  Õpetaja Silja Sarap, Veronika Veedler, eesti keele õpetaja Liivi Maalman, Õpetaja abi Signe Kunts