Rühmad

  • Naerukillukesed
  • Õpetaja Merle Rajasaar
   Õpetaja Triin Ilves
   Õpetaja abi Sirje Saksladu

  • Rõõmukillukesed
  • Õpetaja Annely Alegander
   Õpetaja abi Sirje Kriisa
   Õpetaja abi Tiina Simm

  • Õnnekillukesed
  • Õpetaja Merle Rajasaar
   Õpetaja Triin Ilves
   Õpetaja abi Sirje Saksladu

  • Ateljee
  • Õpetaja Liivi Maalman