Nõukogu

  • ANNELY ALEGANDER – ÕPETAJATE ESINDAJA
    MARTIN RYTBERG – ERALASTEAIA PIDAJA ESINDAJA
    LEENA TUKKIA – TOILA LASTEAIA DIREKTOR
    MARIA LAANEMÄE – LASTEVANEMATE ESINDAJA
    KERDA EIERT – VALLAVALITSUSE ESINDAJA