Meie väärtused

 • Toila lasteaias Naerumeri väärtustatakse

  • Pühendumust – olen kohusetundlik ja abivalmis lahendust vajavate ülesannete täitmisel, teen neid korrektselt ja õigeaegselt, ning otsin pidevalt võimalusi edasiarenguks.
  • Avatust olen heatahtlik, hooliv ja teistega arvestav, kontrollin oma käitumist ja emotsioone, millega olen eeskujuks teistele.
  • Meeskonnatööd ja koostööd – märkan ja toetan; oleme vastutulelikud. Meeskonnana oleme avatud koostööks kõigi huvipooltega ühiste eesmärkide saavutamisel. Üks kõigi, kõik ühe eest!
  • Loovust ja initsiatiivsust olen avatud uutele ideedele, loov nende leidmisel, aktiivne uuenduste rakendamisel. Otsin võimalusi mitte takistusi.
 • Missioon

  Toila Lasteaed Naerumeri loob lapsele heaolu keskkonna, kus igal lapsel on võimalus areneda elujulgeks lapseks.

  Soovime arendada iga lapse elujulgust, et ta oleks:

  • positiivse enesehinnangu ja eetilise käitumisega,
  • tervislikke eluviise ja sportlikke harjumusi järgiv.
  • avatud suhtleja laste ja täiskasvanutega,
  • aktiivne ja ettevõtlik,
  • iseseisev ja algatusvõimeline,
 • Visioon

  Toila Lasteaed Naerumeri on traditsioone väärtustav edumeelne lasteaed, kus on hea nii lapsel, lapsevanemal kui ka töötajal.
 • Lasteaia eripära

  • Laps on looja ja tegutseja õppeprotsessis – lapsest lähtuv tegevuskultuur ja projektõpe.
  • Kodukoht – kodukoha ajaloo ja tänapäeva tundma õppimine.
  • Loodus- lasteaed asub looduskaunis kohas Oru pargi ja mere vahetus läheduses, mistõttu on loodus ja loodushoid lasteaia õppe-kasvatustöös olulisel kohal.
  • Aktiivne liikumine- liikumisega (õppetegevused õues, jalutuskäigud looduses, matkamine, muusikaline liikumine) ja sportliku tegevusega (virgutusvõimlemine, spordipäevade läbiviimine, erinevate spordialade tutvustamine, spordiürituste korraldamine) toetada lapse füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.