LOGI SISSE: 
   

Missioon ja visioon

 

Missioon:
 

Toila Lasteaed Naerumeri loob lapsele heaolu keskkonna ja kujundab

lapsekeskset kultuuri,

kus igal lapsel on võimalus oma võimetele toetudes kasvada ja areneda

elujulgeks lapseks. 
 

Visioon:

 

Toila Lasteaed Naerumeri on traditsioone hoidev alusharidust võimaldav

edumeelne lasteasutus, kus valitseb sõbralik ja mänguline õhkkond. 

Toila lasteaed Naerumeri on lasteaed, kus on hea lapsel, lapsevanemal ja

töötajal – heaolu on nakkav!